Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Yxtorp

Två gårdar i Lännäs nedbrunna i dag.

 

En häftig eldsvåda har i dag, på middagen härjat Yxtorps by i Lännäs, där uthuslängorna till tvenne gårdar brunno ned till grunden. Elden började l Johan Olssons gård och kastade sig sedan över till uthuslängan vid Erik Haglunds gård, vilken inte heller kunde räddas.

Elden började i en halmstack, som stod tätt Intill Johan Olssons uthuslänga. Fru Olsson var sysselsatt med tvätt, och troligen hade en gnista från tvättstugan fallit ned i halmstacken och antänt denna. I den torra halmen flammade elden hastigt upp och kastade sig snabbt över till ladugårdslängan. Branden upptäcktes ganska snabbt, men med de släcknlngsmöjligheter som funnos stod den inte att hejda, utan de tillstädeskomna fingo först inrikta sig på att få djuren ur ladugården, 4 kor och 2 oxar. Vidare var mangårdsbyggnaden på Johan Olssons gård starkt hotad, men kunde räddas genom kraftig vattenbegjutning.

Plösllgt upptäckte man, att det brann även hos grannen Erik Haglund, vars gård ligger ungefär 200 meter från brandplatsen och l vindens riktning. Troligen ha gnistor kastats över, och när elden upptäcktes, brann det för fullt i en halmstack. Elden stod inte heller där att hejda utan kastade sig över till uthuslängan, som omfattade ladugård, loge, lador samt magasin. Även

här fick man uti djuren, medan hyggnaden var tillspillogiven. Branden var mycket våldsam. lågorna slogo högt i skyn, och de tillstädeskomna grannarna finge inrikta sig på att medelst kraftig vattenbegjutning skydda de hotade boningshusen. Odensbackens brandkår tillkallades och anlände snabbt till platsen. Även Vingåkers brandkår tillkallades, varefter elden kunde begränsas till de båda nedbrända uthuslängorna.