Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Sjöolyckor Trafik Bränder Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Sjöolyckor

Som varande nära till Hjälmaren har det under tiden varit mycket

drunkningsolyckor och tillbud.

 

Nedanstående hände min morbror Birger och 2 av hans kamrater våren 1940.

Två drunknade och en tredje klarade sid ( de satt tre i en konot som kantrade.)

Gravstenarna är borttagna från Lännäs kyrkogård sedan några år.

 

birger stål

 

gösta westerberg

 

birger

 Birger med sin lättviktare

 

 

 

Båtförlisning 1952

 

Nedanstående bild på en hjälmarsnipa härrör sig om en olycka utanför Nifsan 1952.

Det hade varit 7 eller 9 personer som färdats i båten som inte klarade belastningen

utan bordläggningen rämnade.

 

båt