Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

forngården_veb

Lännäs Hembygdsförening bildades 3 april 1921 då på initiativ av skogvaktaren E Leonard Jansson ett 35-tal samlades i Bäcketorps skola. Namnet bestämdes först vid nästa möte den 5 maj.

Föreningens syfte framgår av föreningens stadgar " Föreningen har till sin uppgift att anordna populärvetenskapliga föreläsningar, anordna sunda och förädlande nöjen för ungdomen och för övrigt arbeta för en effektiv ungdomsrörelse samt att vidtaga åtgärder åtgärder för väckande av intresse för hembygdsstudier och hembygdsvård"

De första 6 åren var det mest en föreläsningsförening, dock ordnades varje sommar friluftfest i någon hage med lekar och kaffedrickning.

 

21 juni 1924 bildades en Fornminnesförening på initiativ av Carl Lindberg i Törntorp. Föreningeninköpte en bit mark och kunde 1927 inviga en fornstugasom skänkte till föreningen.

 

Då föreninges ekonomi var ansträngdbeslöts att Hembygdsföreningen fick den 7 juli  1928 överta mark, fornstuga och länet till Lännäs Sparbank på 704 Kr + ett halvårs ränta.

I samband med övertagandes slogs föreningarna samman och namnet blev Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening.

 

När Ivar Zetterquist 1933 kom till Lännäs blev han föreningens ordförande till 1951, han skapade bl.a.traditionen att hålla firluftgudstjänst vid Katrinebrunn varje midsommar.

Sekreterare och kassör under denna period var Anton Larsson Boda, han var även komunnämdsordförande, hos honom samlades även Lännäs sockens arkiv i hans utdragssoffa.

 

 

Uppgifterna om de olika stugorna på Forngården fick Alf Larsson i en  intervju med den då avgående ordföranden Sture Johansson den 3 mars 1998 . Tomten där Forngården ligger omfattar ca 1 ha, kostade 300 kr i inköp 1924. Säljare var handlaren i Karlsholm, Anders Blomqvist. Föreningens ordförande i 28 år fram till 1998, Sture Johansson var med om att bygga upp samtliga hus och bodar på Forngården.

 

 

 

 

 

hus2.jpeg

 

 

Stenhagsstugan, är den stuga som först monterades upp på Hembygdsföreningens mark, inköptes 1924. Köpekontraktet förvaras för nuvarande hos Sture J. 
Stugan som saknar innertak, kommer från Ristorp och är troligen en gåva från Segersjö fideikommiss 1927. Viss brädfodring gjordes pga att timret var i dåligt skick. Stugan byggdes ursprungligen någon gång mellan 1800-1850. På stugans södra sida finns namnskylten Fornstuga, som på initativ av dåvarande kyrkoherden Ivar Zetterkvist troligen tillverkats av Helmer Johansson - under många år kyrkvaktmästare i Lännäs. 
Karl Lindbergskogvaktare vid Törntorp, lät uppföra huset. "Zakris", dödgrävare och en man vid namn Liljeholm var de sista som bebodde stugan vid Ristorp.

 

 

 

 

hus3.jpeg

 

 

Korsmostugan kom till platsen 1966 från Korsmon - södra delen av Lännäs - på andra sidan järnvägen. det rör sig troligen om en torpstuga från första hälften av 1800-talet.Ägare var ursprungligen Högsjö gård.
Man känner ej till de sista som bodde där. Stugan, som har innertak, hyste personer från tre olika hushåll.(Socialvårdsinrättning?).
Kanske enbart maten lagades i stugan. 

hus4.jpeg

 

ALU-arbete från 1988. Syftet med byggnaden Handelsboden var, som namnet avser, att inreda en handelsbod.


 

hus1.jpeg

 

Ladugården, kommer från lilla Sand sannolikt 1951-52. Tidigare ägare var Axel och Anna Hallin. Anna skänkte huset till Hembygdsföreningen efter makens död. Vid ladugårdens gavel fanns från början en liten lada, som emellertid revs. Byggnaden hyste troligen en ko och eventuellt en kalv. Den har sedemera försetts med en klockstapel med klocka från Dimbo ("Vi skulle ha något att pingla med"). På södra gaveln finns stegkrokar

19 april visthusboden 007

 

Visthusboden kommer från Ruddammen – troligen 1941 – och tillhörde Johan Persson. Kött, fläsk med flera matvaror förvarades i byggnaden.