Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Fornminneskarta

 

karta lännäs

raä 7         Röse        
raä 11        Röse
raä 14       Treudd vid Ristorp

raä 15           Röse

raä 16           Stensättning

raä 17           Gravfält

raä 18           Habors röse

raä 19           Gravfält äldre järnåldern      

raä 22           Dommarring

raä 23           Gravfält äldre järnåldern

Gravfält från äldre järnåldern med 7 runda och flacka stensättningar 5-13 meter i diameter och 0,1-0,4 meter höga och en övertovad treudd.

raä 24           Dommarring Nämdemansbacken         

raä 25           Gravfält Tunäs äldre järnåldern

raä 26

raä 27

raä 28

raä 31

raä 34          Treudd vid Hällgöl

raä 36           Dimbo Gravfält äldre järnåldern

raä 39

raä 46

raä 47

raä 50           Hög  

raä 51           Derbol Fosil åkermark

raä 57

raä 60

raä 62           Sand tegindelning

raä 92

raä 97

raä 107          Stensättning

raä 108          Stensättning

raä 109          Stensättning

raä 110          Stensättning

raä 111          Stensättning

raä 112          Stensättning

raä 113          Stensättning

raä 114          Stensättning

raä 117          Stensättning  

raä 118          Stensättning

raä 128          Gravfält

raä 129          Sand Tomtindelning

raä 130          Dimbo Gravfält äldre järnåldern

raä 145          Sand Tegindelning