Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Katrinebrunn

De många kryckorna som hänger i taket över källan har med åren minskat, de fungerage som reklam för källans förträfflighet och läkande förmåga.

De flesta kom nog till på så vis att de som lämnade sin krycka inte behövde betala för att få komma i  åtnjutade av detta hälsobringande vatten.

Sankt Catrins brunn som det tidigare kallades detta namn kan antyda att platsen har anor långt före 1700 då helgon-namning oftast hör till den katolska tiden.

p7090075_stitch

 

katrinebrunn, Lännäs

På väg 52 mellan Lännäs by och Hampetorp tar man av mot Östantorp (vid bensinstationen). Efter ca 1,5 km passerar man Lännäs bygdegård på vänster hand och strax därefter på höger sida sitter en liten oansenlig träskylt på vilket det står "St Catrinns Brund". Skylten visar in på en liten väg och efter ca 500 m på höger sida ligger brunnen. Segersjö Herrgård äger brunnen men den förvaltas av Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening.

Berättelsen om brunnen är denna att en vallflicka på 1700-talet bodde i trakten och övergavs av sin älskade. Hon grät då så mycket att hon blev blind. Trots detta lyckades hon ta sig fram till en källa i skogen och där tvättade hon sitt rödgråtna ansikte. Då hände undret — att hon fick sin syn tillbaka. Därmed blev det en helig källa.

Samma år som denna händelse skedde (år 1700 anm)  skall brunnsrörelsen ha kommit igång. Med tiden kom allt fler botsökande till källan och verksamheten utökades. Under källans storhetstid fanns en stor tvåvånings träbyggnad. Där hölls predikningar och möten, och där erbjöds olika kurer - varmbad, gyttjebad och tallbarrsbad. År 1914 tillkom en byggnad som tjänade som restaurang och servering. Någon stor kurort i stil med Medevi, Loka eller Porla brunn blev det aldrig, utan verksamheten låg på en blygsammare nivå. Kanske mest folk från trakten hittade hit.

Förutom kurverksamheten har man sedan långa tider tillbaka samlats vid Trefaldighet och Midsommar för ett genom vattnet stärka sig för sommarens ansträngningar och för att leka.

På Midsommardagen hölls predikningar och dessa hålls fortfarande idag vid liv. Varje Midsommardag kl. 14.00 är alla fortfarande välkomna att komma och lyssna till ord och ton och ta med sig en kaffekorg och att några timmar på eftermiddagen sitta tillsammans ute i det fria.Även under lördagar och söndagar under brunnsperioden var har ett rörligt liv. Släkt, vänner och bekanta till brunnsgästerna kom på besök. Man drack av vattnet och gick promenader i parken och pratade. Man gladde sig åt den sköna naturen och åt att få träffa varandra.

Många hjälpsökande kom hit stödda på sina kryckor. Att vattnet i denna gamla trefaldighetskälla verkligen gav människor den läkedom och kraft de sökte, kan inte råda någon tvekan om. I brunnspaviljongens tak hänger ännu käppar och kryckor som många inte längre behövde efter besöket vid källan.

Men krig och ransonering gjorde att 1916 blev det sista verksamhetsåret. År 1922 revs den större byggnaden och flyttades. Numera återstår endast några rester av grundmurar — och så den sexkantiga brunnspaviljongen som reser sig över en av Katrinebrunns tre källor.

Astrid Åkesson

Sekreterare och kassör (1998 – ) i Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

(Ur Länsbuketten 2007:1)

 

Kristi Himmelsfärdsdag år 2000 vallfärdade 300 personer till Katrinebrunn för att fira 300-års jubileet av brunnens  tillkomst. Arrangör för jubileet var Lännäs Hembygdsförening och dess ordförande Alf Larsson.

 

 

brunnsmastare Lännäs

Anders Petter berggren 1847-1931

Brunnsmästare 1883-1916

 

 

Artikel av Astrid Åkesson

 

 

 

 

 

Katrinebrunn-2.jpg