Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Kvarnen

 

Hunden väckte vid storbrand innan telefonkontakten bröts

 

Värden för minst 230.000 kronor gick förlorade vid en explosionsartad brand i Lännäs kvarn natten till onsdagen. Den fyra våningar höga träbyggnaden brann helt ned till grunden. Samtliga kvarnmaskiner, rensverk och övriga inventarier totalförstördes jämte ett sort parti spannmål, Inlämnat för torkning. Det stora problemet under släckningsarbetet var vattenbristen. Tack vare vindriktningen var kvarnägarens upprustade villa aldrig hotad. Däremot var det på vippen, att det gamla kvarnstallet strök med. Det nyttjades numera som förrådslokaler och garage etc. Genom skumbeläggning klarades huset. Taket blev dock genombränt på flera ställen. Hur branden uppstått var ännu på onsdagskvällen inte klarlagt Kvarnen ägs av herr Anders Eriksson. Försäkringarna torde knappast täcka värdet av det brunna.

Det var husets hund, Buster, som vid ettiden i natt slog larm om branden. Hans ylande och gläfsande utifrån liggplatsen i hallen väckte fru Eriksson. Jag trodde först att han hört någon bil, som varit nere och vänt, berättar hon. Men så hördes ett konstigt brakande. Jag trodde någon höll på att bryta sig in i garaget för att stjäla bilen. Men så fick jag se eldskenet genom persiennerna. Jag tror det brinner ropade Jag till maken. Han hoppade upp och från halldörren kunde han konstatera att kvarnen var invälvd i lågor. Då han i hast inte fick tag i numret till det lokala brandlarmet an 90000. Minuterna efter var tfonkontakten bruten. Ledningarna som gick via kvarnen till bostadshuset brändes nämligen av. Samma väg gick det med det elektriska nätet varför området blev helt utan ström. Skenet från branden syntes vida omkring och lockade en hel del folk till platsen.

 

VATTENRANSONERING

Då Cdensbackens brandkår anlände stod kvarnen i ljusan låga. Man fick därför närmast inrikta sig på begränsa eldens spridning och några intilliggande byggnader och väg. Hettan var fruktansvärd då det brann som intensivast, berättar brandchfen Gösta Jakobsson. Då närmsta branddamm ligger vid Bönerud

, c:a 2 km från platsen gällde det att ransonera de 600 litrar som medfördes i brandbilens tank. Gårdsbrunnen användes aldrig. Dess innehåll skulle inte ens ha räckt till att fylla slangarna med.

 

TRE GÅNGER LÄNGRE

— Vi valde därför alternativet att fara till Odensbacken där vagförvaltningen har en motorpump vid gamla kanalbryggan. Även om körvägen blev tre gånger så lång så gick det mycket snabbare att fylla tanken än om vi valt branddammen, fortsätter herr Jakobsson.

Genom branden förstördes samtliga maskiner, däribland en hammarkvarn, ett par kvarnstenar för fodersäd och dubbel valsstol för brödsädesmalning jämte rensmaskiner.

Det enda som hann sättas i säker het var Erikssons bil, som stod i garaget, Byggdes upp och togs i bruk 1942 samtidigt som bygden fick elkraft.

Anders Eriksson har sedan övertagandet rustat upp och moderniserat kvarnen. Den stora torkanläggningen var ombyggd så sent som i år. För ägaren blev det ett stort avbräck i verksamheten. Just nu var det full säsong med spannmålstorkning Anläggningen gick dygnet runt. För dem som utnyttjat kvarnen i olika avseenden blir det också svårt. De får långa vägar om de ska ta sig ner till Odensbacken eller Asker.

 

lännäs kvarn

 

Lännäs kvarn