Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Olyckor

Som varande nära till Hjälmaren har det under tiden varit mycket drunkningsolyckor och tillbud.

 

Nedanstående hände min morbror Birger och 2 av hans kamrater våren 1940. Två drunknade och en tredje klarade sid ( de satt tre i en konot som kantrade.)

Gravstenarna är borttagna från Lännäs kyrkogård sedan några år.

 

Birjer-olyckan.jpg

 

 

Birger-staahl.jpgbirger

 Birger med sin lättviktare

 

 

 

Nr 174- Måndagen 31 Juli 1961

TRE DOG I FRUKTANSVÄRD JULITAKROCK

 

Bil slets i stycken

 

Ohygglig anblick på olycksplatsen

 

Vid en fruktansvärd bilolycka strax före klockan 22.30 i lördags kväll vid Väsby gård på väg 214 mellan Örebro och Eskilstuna dödades tre ynglingar, medan en blev livsfarligt skadad. De dödade är 20-årige affärsbiträdet Lars Göran Johansson, Boda, Hampetorp, 21-årige chauffören Inge Pettersson, Björkhaga, Läppe, och 20-årige lagerarbetaren Bernt Alvar Lager, Rud, Hampetorp. Livsfarligt skadad blev 20-årige värnpliktige Knut Eklöf, Bruksfors, Läppe. Anblicken av olycksplatsen gav ett förödande intryck. Ambulansförare Bengt Widén sade, att han aldrig sett något värre, och garvade poliser skakade på huvudet.

 

Bilen, som kom från hållet hade slitits i två delar vid den kraftiga sammanstötningen med ett träd. Bakvagnen blev stående mitt på vägen medan framdelen fortsatte in mot ett annat träd, som kantade dikesrenen. Det var knappast möjligt att urskilja att bilen en gång varit en bil. Den var så kraftigt demolerad att karosseriet vikits ihop som papper och glassplitter ,och bildelar hade slungats långt bort från platsen. Glassplitter låg på en sträcka av minst 20 meter av vägen

Vid olyckan blev tvä av de åkande delvis massakrerade; en slängdes ur bilen ett 25-tal meter ut på ett fält.

 

— Det har inte hänt någon värre olycka på tre år ,som Räddningskåren funnits i Katrineholm sade en ambulansförare. När de tre ambulanserna kom fram till olycksplatsen satt två av bilpassagerarna fastklämda mellan träden och ratten. En låg på något underligt vis uppslängd över bilvrakets framdel och nästan böjd runt trädet. Den som satt på rattsidan i bilvrakets framdel, visade svaga

livstecken, och forslades skyndsamt till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, där han omedelbart lades på operationsbordet. Den förstnämnda var död och måste bändas bort.

En hittades i diket strax intill bildelarna, medan den fjärde vid sammanstötningen hade slungats cirka 25-30 meter ut på ett fält.

En vingåkersbo, var den som först kom till olycksplatsen. Han kom körande från Julitahållet och fick se ett eldsken framför sig på vägen. En mindre bensinbrand hade uppstått mellan vrakdelarna. Innan han riktigt hann uppfatta olyckans hela vidd, släckte han branden. Så fick han se de två personerna i vrakets framparti och förstod att han inte kunde uträtta något på platsen. Han skyndade därför tillbaka till bilen och körde till Julita skans för att tillkalla hjälp. När han sprang från platsen hörde han ett svagt jämmer ute på fältet. Den man som låg där var emellertid död, när räddningspersonalen anlände. Död var även den som låg i diket.

Vittnet kom tydligen till platsen endast en kort stund efter det att olyckan skett. Bilens vänstra framhjul gick fritt från vägen och hade då inte slutat rotera.

Hur de åkande satt i bilen, eller vem som körde, har ännu inte kunnat utredas. Bilen, en Borgward .tillhörde Bernt Lager, men det finns inget som pekar på att han skulle ha kört. Olycksplatsen tedde sig så kaotisk, att det kommer att bli ytterst svårt att utreda vem som var chaufför, då åtminstone tre av ynglingarna hade körkort. Utredningen försvåras ytterligare av att man inte med säkerhet vet vilka av de fyra, det var som var placerade på de olika ställena efter kollisionen med trädet.

Eklöf har erhållit svåra benfrakturer och benbrott bl. a. på lårbenet och på båda armarna. Natten till söndagen opererades han.

Den kusliga bilolyckan, som så häftigt ryckte bort tre unga levnadsglada män, har väckt djup förstämning i bygden vid södra hjälmarstranden. Inte bara föräldrar och syskon sörjer dem, utan alla i de båda små samhällena Läppe och Hampetorp. De förolyckade är alla födda och uppväxta på platserna och är väl kända av samhällenas bebyggare.

Inge Pettersson, Björkhaga, Läppe, sörjes närmast av mor och far, Julia och Evald Pettersson, och av systrarna Inga, Vanja Elisabeth och brodern Enar. Han var mycket idrottsintresserad och var aktiv fotbollsspelare och orienterare. Han bodde i hemmet och hjälpte ofta sin mor med hushållsarbetet. Hans gladlynta sätt kommer länge att saknas på Björkhaga.

Bernt Lager, var enda barnet, och hans hastiga bortgång känns dubbelt hård för de närmast sörgande.

Hur olyckan tillgått vet man inte exakt. Tydligt är dock att bilen haft en efter omständigheterna alltför hög fart. Vägen är kantad av träd och vägbanan är bra. Några långsträckta kurvor följer på varandra, och föraren har antagligen kört så fort att han tappat herraväldet över vagnen. Enligt polisen bör man kunna klara kurvorna vid en hastighet av 90—100 km/tim.

''Några vittnen till själva olyckshändelsen finns inte, men en brandman från Västerås blev omkörd av Borgwarden någon kilometer före olycksplatsen. För polisen uppgav han att den omkörande bilen kommit mycket fort. Den hade gått på sladd genom kurvorna framför hans bil efter omkörningen. Han vågar dock inte uppskatta hastigheten.

De sista resterna av bilvraket forslades bort med lastbil vid 4-tiden på sändagsmorgonen och lastades av på en soptipp.

Tillståndet för den livsfarligt skadade Knut Eklöf är efter exceptionellt svåra omständigheterna gott, meddelade i går eftermiddag doktor Torsten Hallgren på Kullbergska sjukhusei. Patienten återfick medvetandet och kunde samtala med sina föräldrar. Utgången är ännu oviss men doktor Hallgren tror att möjligheterna för att patienten skall överleva är stora, då han under dagen avsevärt förbättrats.

 

KällaNA

 

Kommentar: Det var Bernt som körde, han var dessutom känd för sin vildsints framfart med all typer av motorfordon. Försäkringsbolaget vägrade betala ut  Bernts livförsäkring men fick efter bl annat polisens uttalande om olyckan ge sig.

Borgward Isabella var känd för att framvagnen kunde brista vid hård belastning (jag tror att det var styrstaget som inte höll. )

 

Vingåkersolyckan har krävt två offer

 

Dödsolyckan i Västra Vingåker på måndagskvällen, då 17-årige Birger Medeskog från Böpnerud, Lännäs, förolyckades, har nu krävt sitt andra dödsoffer. Birgers broder, 21-årige Bertil Medeskog, avled på tisdagseftermiddagen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm av de svåra skador — bl. a. benbrott och skallskador — han ådragit sig vid trafikolyckan. Bengt satt efter sammanstötningen med långtradaren fastklämd i en halvtimme i förarsätet innan polis och räddningsmanskap lyckades få loss honom ur bilvraket.

Han vår då medvetslös, men vid framkomsten till lasarettet hade han kommit något till medvetande. Olycksnatten gav läkarna honom ett visst hopp efter undersökning, men tyvärr kunde de inte rädda honom till livet.

Olyckans tragiska utgång har väckt djup sorg i hela bygden vid Södra Hjälmarstranden. Det var ju inte länge sedan ytterligare två unga lännäsbor helt hastigt rycktes bort under liknande omständigheter, vid den olycka i Julita, som krävde 3 dödsoffer.

Familjen Medeskog kommer från Karlskoga. För 12 år sedan flyttade den till Bönerud i Lännäs, där fadern, Edvin Medeskog, sedan dess varit föreståndare för bensinstationen i Tallunden.

17-årige Birger var den förste av bröderna som fick släppa livet till. Han hade efter avslutad skolgång arbetat på korvfabriken i Sköllersta och därefter i några månader pä Örebro Mätarservice. Bertil har med undantag för rekryttjänstgöringen varit knuten till Avos i Örebro, som mekaniker.

Närmast sörjes pojkarna av föräldrarna Edvin och Märta Medeskog, av storebror Bengt 22, av systrarna Berit och Monica 8 år.

Pojkarna färdades i en Opel Caravan mot Vingåker och någon kilometer utanför samhället fick de möte med en långtradare från Stjärnhov. Framför dem stod det folkvagn parkerad. För att undgå en sammanstötning med den, bromsade föraren kraftigt bilen, med följd av att den sladdade över på höger sida av vägen och träffades med våldsam kraft av den stora trailerns kylare på vänster sida vid förarplatsen.

Långtradarens chaufför hade inget trafikkort, men åkaren själv satt på sätet bredvid. Det var alltså fråga om övningskörning. Huruvida folkvagnens förare kan lastas för olyckan är ovisst. Klart är dock att Opeln måste haft hög fart vid kollisionen.

 

Båtförlisning 1952

 

Nedanstående bild på en hjälmarsnipa härrör sig om en olycka utanför Nifsan 1952. Det hade varit 7 eller 9 personer som färdats i båten som inte klarade belastningen utan bordläggnongen rämnade.

 

båt