Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Posten

Jag tar gärna emot om du som har gått in på denna sida har något att bidra med.

Gå i så fall till startsidan där du hittar adresser för att kontakta mig.

Postkontor i Lännäs/Lennäs 1/1 1875 till 30/4 1968 då den flyttade till Odensbacken och blev Lantbrevbärarlinje 3 =LBB 3

På Vinön fanns postkontor 1/11 1901 till 30/4 1968 som följdes av Postombud LBB 4, till 2/5 1974 då den blev Lantbrevbärarlinje och blev LBB 7

 

 Brev-Paris.jpg

Brev med en vikt av 19,7 gram från Oktober 1907 överfrankerat med 25 öre, därav noteringen "Frimärkt af Afsändaren" ( Brevportot var sänkt 1/10 från 20 öre per 20 gram tidigare 15 gram) och rekavgiften sänkt från 20 öre till 15 öre den 1/7 därav överfrankeringen med 25 öre )

Det har även blivit misshandlat under transporten så i Paris har man lagat det med lappar samt satt sigill vid lagningarna.

Källa Nordisk filateli 1988/10

Brev-viltungla-(2).jpeg

Vykort till Ludvig Andersson i Södra Viltungla, Lännäs ( som då sorterade under Högsjö postmässigt. ) avsänt 1907 från svågern Anders Peter Pettersson i New Sweden, Maine som emigrerade ca 1871. 

Källa Stadsarkivets bilddatabas.

 

brev lännäs 1967

73598966_1.jpg

 

Oscar Lännäs

Frimaerke-1885.jpg Frimaerke-1892.jpg

 

 

Frimaerke-a.jpgFrimaerke3.jpg

Frimaerke-Laennaes.jpg

lennaesstaempel.jpg

   

Olika stämplar som posten i Lännäs använt

Från den 1/1 1875 till 10/12 1892 användes Normalstämpel 16 (10öre Oscar röd ovan)

Under en period stavade posten Lännäs med e, Lennäs, (2/3 1893 - 15/4 1911) se bl.a. Rekbrevet ovan till Paris. (Normalstämpel 14).

Efter 12/5 1911 hade posten Normalstämpel 17, 58Q (30öre Lejon brun ovan) och 59d (15öre Linne brun ovan) fram till 30/9 1967.

Vissa glapp finns i datumserien ovan, men tiderna är ur Facit Postal.

Postanstalten-1580.jpg

Under 2:a världskriget tilldelades alla postkontor Postanstaltenstämpel för att inte avslöja avstämplingsort, Lännäs hade "Postanstalten 1578 littra A (bokstaven längst ner på stämpeln)" som sitt nummer. Stämpeln tillverkades 12/5 1943.

Vinön fick "Postanstalten 1578 littra H" 20/6 1944.

Nr 1578 delades av 16 poststationer med olika littra, från Lännäs A till Lekhyttan med Z.

Här prov på hur stämpeln såg ut men nr 1580 = Öregrund

LBB-3-Staempel-Laennaes.jpg

Odensbacken LBB 3 med Normalstämpel 61

På 1970-talet användes normalstämpel 60 vilken byttes till Normalstämpel 61 1981

Normanlstaempel-60.jpgNormalstaempel-61.jpgNormalstaempel-64.jpg

Normalstämpel 60 och 61, samt deras efterföjare Normalstämpel 64 som är en gummistämpel till skillnad från de tidigare som är stålstämplar.

Källa: Posttmuseet Stockholm

Staempelsats.JPG

Stämpelsats för gummistämpel, Färg, dyna , stämpel och rengöringsampuller

Källa Tage Karlsson

Martin Högström

Aangbaats-skylt.gif

.

Aangbaats-brevkort-PXP-No-37.jpg

Ångbåtarna som trafikerade Hjälmaren var postförande.

Stämpel ÅBXP 2 typ I

Båt: DALPILEN

Stockholm och Skogstorp -- Örebro 1883 - 1892 ev till i början av 1893

Till Läppe 1883, därefter till Örebro

Stämpel ÅBXP No 37 typ I och från 1931 typ XIII

Båtar: ÖREBRO I 1878 - 1887 från 1888 ÖREBRO II

Stämpel ÅBXP 40 typ I och från 1931 typ XIII

Båt: ÖREBRO III 1900 - 1932

Stämpel ÅBXP 138 typ II och från 1931 typ XIII

Båt: ÖREBRO I 1888 - 1916, 1919 - 1932 ( finns inte med i förteckningen 1917 - 1918 varför den troligen inte var i bruk då )

Stämpel ÅBXP 147 typIII

Båtar: BRAGE /2/ 1889, från 1890 GUSTAF LAGERBJÄLKE

Skogstorp - Örebro 1889 - 1891, Skogstorp - Stockholm 1892 - 1899.

Från 1900 Stockholm - Odensbacken - Örebro med vissa turer till Skogstorp.

Örebro - Skogstorp var en en kompliment till järnvägen i Eskilstuna innan Örebro fick järnväg.

Källa Filatelisten 1988 Nr 5, 

Amnärkning: Ångbåtsstämplar har kallats typ I till typ XIV, skall leta efter vilka normalstämplelnummer dessa motsvarar.