Lännäs
Start Gårdar Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Ödegårdar och ödetorp Kontakt

 

 

Segersjö
Rudsäter
Östantorp
Janslund
Ingvaldstorp by
Bernstorp
Koltorp
Derbol
Sjögetorp
Haga
Björkenäs
Eketorp
Rud
Stora Sand
Nyttorp
Sörberg
Sjöbacken
Espetorp

Gårdar

 

 

På vilken sida i husförhörslängden finns stället ?

 

Sida i HHL AI:25 1895-1900
Adamsberg 309+326+394
Adolfberg 396
Andrelund 246
Anneberg 267
Aspsäter 103
Backetorp 390+406+415
Berg Lilla 109
Berg stora 107
Björkelund 76
Björklunda 175
Blörkenäs 282
Boda 236
Boda Lilla 240
Bondfallet 118
Botorp 247
Brickan 248
Broby 393+398+395
Bruksqvarn 152
Burtorp 216
Bäcketorp 163
Bäcketorp Lilla 164
Bäcketorp Skolhus 165
Bönerud 269
Bönerud Lilla 271
Damkärr 398+409
Damstugan 404
Derböl 180
Dimbo 154
Dimbotorp 161
Djursnäs 162
Ebberud 266
Eketorp 131
Ekstugan 360
Eldtorpet 327
Elgshult 146
Elgslätten 186
Emmetorp 127
Eriksberg 334
Erstorp 226
Espetorp 185
Fagersberg 253
Fallalund 383
Fallatorpet 255
Fallet 403
Fallet Lilla 416
Fallet Lilla 375
Fallstugan 256
Fastorp 241
Fattighuset 422
Folketorp 257
Fredriksberg 63
Fridhem 361
Fåran 52
Galnetorp 150
Gluggstugan 217
Grantorp 227
Grindstugan Lännäs by 410
Grindstugan Tunäs 346
Gruvfallet 187
Gröndal 397
Gröndal 376
Grönlund 382
Gunnarstorp 188
Gustavsberg Fastorp 245
Gustavsberg Yxtorp 104
Gästgivargården 417
Göranstorp 204
Hacksjöfallet 88
Haga 212
Hagaberg 371
Hagalund Wiltungla 77
Hagalund Ingvaldstorp 64
Hagstugan Norra 374
Hagstugan Södra 402
Hampetorp 285
Helghult 146
Herrfallet 119
Hjälmsäter 153
Hjälmarslund 158
Hjälmarstorp 189
Hjärsta 369
Hultstugan 190
Hållbäcken 374+400
Hällalund 77
Hällgöl 166
Hällgöl Lilla 168
Hällen 87
Hästhagen Lilla 312
Hästhagen Stora 332+334
Hässleberg 323
Janslund 260
Ingvaldstorp 53
Johannislund 64
Kalfholmen 52
Karlsberg Segersjö 322+320
Karlsberg Ektorp 140
Karlsdal 75
Karlsholm 362
Kartrineberg 219
Katrinebrunn 228
Katrinehult 224
Killingetorp 85
Klockargården 420
Kohagen Vestra 311
Kohagen Östra 310+326
Koltorp 83
Korsbacken Norra 377
Korsbacken Södra 397+414
Korsmon 120
krismanstorp 392+394
Krogstorp 268
Källtorp 191
Larstorp Lilla 229
Larstorp Stora 230
Lindesberg 407
Länntorp 192
Lännäs by 367
Lännäs by ägor 226
Långsäter 273
Långsäter ägor 226
Lövsäter 363
Margretelund 367
Marieberg Ingvaldstorp 65
Marieberg Eketorp 140
Mariedal 224
Marielund Eketorp 140
Marielund Ö Rud 176
Mark 370
Mogetorp 366
Mon Lilla 401
Mon Stora 405
Mosstorp 206
Motorp 121
Mölnboda 281
Nerstugan Ö Rud 177
Nerstugan Lännäsby 231
Nifsand lilla 193
Nifsand Stora 179
Norge 129
Notboda 181
Nyberg 69
Nydal 105
Nytorp 122
Nyängstugan 105
Nylund 297
Näset lilla 338
Näset Stora 316
Olofslund 70
Olstorp 106
Oxhagen 140
Persdal 78
Perslund 65
Perstorp 110Prestgården 343
Presttorpet 347
Påverstug 194
Ristorp 357
Ristorp Lilla 365
Rosenlund 297
Rosta 369
Rostorp 194
Rud Vestra 195
Rud Östra 169
Ruddammen 202
Ruddammen Lilla 205
Rudsäter 196
Salbacka 112
Salbacka Skolhus 114
Saltorp 113
Sand lilla 218
Sand Stora 214
Sandfallet Lilla 376
Sandfallet Stora 385
Sandhagen 298
Sandsbäck 280
Sandsör 299
Sandåsen 272
Segersjö 305
Segersjö Mejeri 341
Segersjötorp 300
Sigfridsboda 116
Sigfridsbotorp 123
Sixtorp 197
Sjöbacken 198
Sjögetorp 89
Skiljebäcken 124
Skogaberg 234
Skogstorp 125
Skogstugn 125
Slätfallet 126
Smedstorp

Sockenstugan 421
Sofielund 181
Statens Järnväg 115
Stenholmen 141
Stenhagen 364
Stenkulla 182
Stenkulla Lilla 199
Stenstorp 159
Stenudden 142
Stenvred 160
Styrsta 261
Svarvartorp 372+412
Stenstorp 213
Säbylund 143
Sörberg 111
Tegelbruket 331
Terneborg 168
Trytorp 235
Tunäs 343
Törnelund 272
Törntorp 299
Uliksdal 79
Winhällen 79
Westersäter 213
Wiltungla Norra 72
Wiltungla Södra 81
Winön 1
Winön Skolhus 59
Wrålinge 147
Yxnäset 324
Yxtorp 91
Ålströmmen 86
Åsen Norra 200
Åsen Södra 201
Ältarbacken 130
Ängstugan 144
Äspenäs 276
Äspelund 280
Östantorp 66
Ösater 71