Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Ingvaldstorp by

 

ingvaldstorp

 

ingvaldstorp 1

 

ingvaldstorp 2

 

ingvaldstorp 3

ingvaldstorp 4

 

familjen_vid_ingvaldstorp_+_elly

 

Familjen Karlsson i Ingvaldstorp;

Från höger Karl Johan (1867-1947) med hustru Maria f. Persdotter (1871-1925), dottern Signe (1898-1989) och sonen Arthur (1905-1986) samt Elly (ej känd)

 

Från Maria Carlsson

 

 

 

ungdomar_i_lännäs

 

Här är ett gäng ungdomar från Lännäs på 1920-talet.

Från vänster: Frida Ljungkvist, Johan, Anna-Lisa, Svea, Sven, Marta.

Sittande på golvet från vänster: Arthur Carlsson, Erik, Signe Karlsson

 

Från Maria Carlsson


ungdomsföreningen_på_vinön

 

Ungdomsföreningen till Vinön med chaufförerna Arthur Carlsson, stående högst upp första från höger och Erik Bergström stående högst upp tredje från höger.

I övrigt okända personer. Kortet taget på 1920-talet.

 

Från Maria Carlsson

 

Är det någon som vet vilka de övriga personerna på korten är så kontakta mig ( se kontakt )

 

bastun_edited-1

 

Bastun i Ingvaldstorp

Ingvaldstorp-laanehandling.jpg 

Text:

Till Lännäs Församlings Kyrko Cassa eller

order, betalar undertecknad vi anfordran en

summa stor Ettundra /100/ Riksdaler Rmt

å hvilken från denna dag sex procents ränta inbe-

talas till den 31 December hvarje år valuta Contant

bekommit försäkras af Lännäs Sacristia den

1 Januari 1868

Säger 100 Rdl Rmt            Erik Ersson i

  á 6 procent                   Ingvaldstorp

                                 med hand på papperet

För ovanstående 100Rdr Rmt jämte utfäst

ränta, gå undertecknade en för bägge och bägge

för en i full borgen såsom för egen skuld till

betalning sker. Datum som ovan

Gustaf Phersson Erstorp     Anders Ersson

                                        i Killingetorp

                                      med hand på papperet

Vittnar på en gång af

       C A Lundquvist

       C  Fh Lundquist

För ovanstående förbindelse går äfven undertecknad

helt i borgen såsom för egen skuld med samma

... som Gustaf Phersson i Erstorp

                   Erik Erssoin i Prestebol

Vittna

C A Lundquist

A P Dimberg

Notering baksidan att skulden är betald dock utan datering.

Krävdes det förstärkning av borgen innan lånet beviljades ?, därav Erik Ersson i Prestebols bogen ?