Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Älghult

RT BARN HAR SOM BEKANT MÅNGA NAMN. PÅ SENAST UTGIVNA KARTBLADET STÅR DET ÄLGSHULT. GÅRDEN ÄR BELÄGEN EN KNAPP KILOMETER NORR OM SJÖN NORRA ÄREN, ALLTSÅ INTE LÅNGT FRÅN LÄNSGRÄNSEN OCH FINNS KVAR , NU SOM FRITIDSBOSTÄLLE. BONINGSHUSET BYGGDES ÅR 1916. ETT ÄLDRE HUS SOM FANNS PÅ GÅRDEN BRANN NER ÅR 1965.

THORE PETERSON, SOM ÄR UPPVÄXT VID ÄLGSHULT (född 1909 och bosatt i Hampetorp) BERÄTTAR (7/6 1993), ATT DE SOM BODDE VID ÄLGSHULT; HULTASTUGAN, ÖSTANTORP, SJÖGETORP OCH VILTUNGLA FICK INTE SIN POST UTDELAD PÅ DEN TIDEN UTAN FICK SJÄLVA HÄMTA DEN VID HÖGSJÖ STATION. HÄMTNINGEN OCH UTDELNINGEN SKEDDE EFTER ETT VISST SYSTEM, SOM GÅRDSÄGARNA GJORT UPP I SAMRÅD.

 

I ETT BROTT BELÄGET INTILL ÄLGSHULT BRÖTS MARMOR UNDER ÅREN 1935 - 1940 (?). FYNDIGHETEN UPPTÄCKTES AV EN AMATÖRGEOLOG FRÅN VINGÅKER. BRYTNINGEN UTFÖRDES AV LANNA STENHUGGERI OCH ARBETSSTYRKAN UPPGICK

TILL 10 - 12 PERSONER.

 

Även tidigare skedde brytning men då av limsten, Södra Viltunglas arrendator hade i sitt kontrakt från 1893 skyldighet att bryta 85 ton limsten och frakta 21 ton till Brevens Bruk.

 Alghult