Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Katrinehult

Läge: Söder om Gluggstugan


Vilhelm Almkvist, hans hustru och barn flyttade från Stora Lasstorp till Hultet troligen 1909. Ville var utlärd skogvaktare och mycket intresserad av olika växter, trädgård och biskötsel samt duktig lantbrukare. Han flyttade från Larstorp troligen på grund av en utsliten höft och knäleder. Han använde 2 käppar, när han för­flyttade sig. Hultet och Bråten med intilliggande skogar tillhörde Segersjö fideikommiss, men när stora delar avsåldes åren 1917 - 1918 inköptes Hultet och Bråten och skogen av Handlnden August Blomkvist,

Karlsholm, som även ägde Böneruds gård, Broby, Ebberud mm. År 1925 såldes skogen jämte Hultet och Bråten till Lännäs kommun. (Uppgiftslämnare: Allan Persson)


Valter Pettersson (Torparsläkten i Lännäs) uppger att Catrinehult varit bebott under åren 1785 – 1880.


PERSONER SOM VARIT BOSATTA VID KATRINEHULT


Vilhelm Almkvist

Hans hustru

Deras barn:

Josefina

Klara

Hilda            död 1971

Hjalmar

Gustav          död 1970

 

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, 1 källargrund, 2 diffusa förhöjningar(möjligen husgrunder), varav 1 har 3 näsmast fyrsidiga gropar irad, samt röjda ytor och brukningsvägar. Beväxt med bl a en storrönn och buskage av hallon. Täta nässelbestånd vid en av dediffusa förhöjningarna. I närmade omgivningar enstakaröjningsrösen.

 Källa


http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10225201360001