Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Ängstugan

 Angstugan

 ängstugan klar

 

Torp under Bystad. Det sista bostadshuset färdigställdes 1921, men före detta har ett mycket äldre torp funnits på denna plats. En av de sista arrendatorerna på torpet var Olle Olsson som med sin andra hustru och sina fyra tidigare barn drev torpet fram på 1920-talet då arrendet övertogs av sonen Albin. En annan son var August, kallad ”August i Ängstuga”. 

  Den siste brukaren var Arvid Karlsson som drev torpet åren 1931 - 44  tillsammans med fru Gerda och barnen Maj, Doris och Gunnar.

  Därefter bodde här olika skogshuggare in på 1960-talet då torpet revs. I dag återstår bara diverse grundmurar.